Експлоатация | Почистване | Стъклопакети | Конденз | Проветряване | Други

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ПРОЗОРЦИТЕ ОТ PVC ДОГРАМА

На закупените от Вас прозорци е монтиран качествен обков. Внимавайте винаги дръжката да бъде във вертикално положение нагоре, в хоризонтално положение или вертикално надолу. Оставянето на дръжката в междинно положение може да предизвика грешно отваряне с изключение на случаите, когато е монтиран специален двуплоскостен обков. Възможно е да се получи така, че при горно отваряне на крилото, то да се отвори и по вертикална ос. Не се плашете! Така наречената "ножица" на обкова задържа стабилно крилото в горния край. Преместете дръжката нагоре (отваряне по хоризонтална ос), затворете прозореца и след това завъртете дръжката в хоризонтално положение (отваряне по вертикална ос).