Експлоатация | Почистване | Стъклопакети | Конденз | Проветряване | Други

КОНДЕНЗНА ВОДА

При определени климатични условия, както стъклото, така и касата и други строителни елементи могат да се "изпотят". Ето няколко примера от всекидневието. Извадете каквато и да е бутилка от хладилника и я поставете на масата. Ще установите, че след кратко време шишето ще се покрие с влага. Стъклата на очилата Ви ще се замъглят щом влезете в отоплено помещение. Това се обяснява с факта, че топлият въздух е в състояние да поеме много повече влага от студения. При срещата на топлия въздух с някаква по - хладна повърхност, въздухът се охлажда и онова количество влага, което не може да бъде погълнато при тази по - ниска температура се отлага във вид на кондензна вода. Това явление се наблюдава, когато се съчетаят висока влажност и ниски външни температури. В зависимост от предназначението на помещенията високи стойности на влажността на въздуха възникват предимно в бани, кухни и спални, а така също и в други жилищни помещения, в които има много растения. Конденз се образува най - вече в долната част на стъклопакета. Предпоставка за максимално предотвратяване на това явление се явява правилното проветряване.