Експлоатация | Почистване | Стъклопакети | Конденз | Проветряване | Други

ПОЧИСТВАНЕ НА КАСАТА И КРИЛОТО

Нормално замърсените каса и крило могат да се почистват лесно с хладка вода, в която е прибавен препарат за миене на съдове. На всяка цена да се избягва използването на абразивни препарати. Уплътненията по протежение на касата и на крилото също се нуждаят от почистване. При положение, че уплътнението излезе от каналчето си достатъчно е да го притиснете с палец като започнете от мястото, където уплътнението e в каналчето. Избягвайте остри предмети, за да не нараните уплътнението.