Експлоатация | Почистване | Стъклопакети | Конденз | Проветряване | Други

СТЪКЛОПАКЕТИ

Стъклопакетите се състоят от две или няколко стъкла. Между стъклата има въздух или някакъв специален газ. Стъклопакетите се запечатват с уплътнителен материал, така че да не пропуска въздух и влага. Изолационната им способност се обуславя от ниската топлопроводимост на съдържащия се в стъклопакета въздух. За разлика от старите единични съкла, през новите всичко се вижда без деформация. Понякога при определен ъгъл на перчупване на слънчевата светлина по стъклата могат да се видят оцветявания с цветовете на дъгата (интерференция). Това физично явление не представлява дефект и не се явява основание за рекламация.